English

fina miralles

La unió dels Oceans

Texto

1 -
12

La unió dels Oceans, 2013. Vista de la instalación.